Wen shi zhe: yue kan – 文史哲 : 月刊 – Journal of Chinese humanities

Journal Details
ISSN: 0511-4721
Title: Wen shi zhe : yue kan
文史哲 : 月刊
Journal of literature, history and philosophy (-2013)
Journal of Chinese humanities (2014-)
Author: Shan dong da xue wen shi zhe bian ji wei yuan hui
Imprint: Ji nan, 1951-
Qing dao, Shan dong : Wen shi zhe za zhi she, 1951
Ji nan : Shan dong ren min chu ban she, 1952-1997
Leiden : Brill, 2014-
Description: v. ; 26-29 cm. Online resource.
Note: In Chinese. In English as Journal of Chinese humanities (Leiden : Brill, 2014-) ISSN: 2352-1333 E-ISSN: 2352-1341.
LoC . ZDB . NACSIS-CAT