Wen jin xue zhi - Guo jia tu shu guan shan ben te cang bu bian – 文津学誌 - 國家圖書館善本特藏部編

Journal Details
Title: Wen jin xue zhi - Guo jia tu shu guan shan ben te cang bu bian
文津学誌 - 國家圖書館善本特藏部編
Author: Guo jia tu shu guan shan ben te cang bu
Guo jia tu shu guan gu ji guan
``Wen jin xue zhi'' bian wei hui
Imprint: Bei jing : Bei jing tu shu guan chu ban she, 2003-
Description: v. ; 26 cm. Online resource.
Note: In Chinese.
LoC . NACSIS-CAT