Studies of world religions – Shi jie zong jiao yan jiu – 世界宗教硏究

Journal Details
ISSN: 1000-4289
Title: Studies of world religions
Shi jie zong jiao yan jiu
世界宗教硏究
Author: Zhong guo she hui ke xue yuan shi jie zong jiao yan jiu suo
Imprint: Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 1979-1999
Bei jing : Shi jie zong jiao yan jiu za zhi she, 1979-
Description: v. ; 27 cm. Online resource.
Note: In Chinese with abstracts in English.
LoC . ZDB . NACSIS-CAT