Studies in Oriental religions – Dong fang zong jiao yan jiu: dong fang zong jiao tao lun hui lun ji – 東方宗教研究 : 東方宗教討論會論集

Journal Details
ISSN: 1013-9605
Title: Studies in Oriental religions
Dong fang zong jiao yan jiu : dong fang zong jiao tao lun hui lun ji
東方宗教研究 : 東方宗教討論會論集
Author: Guo li yi shu xue yuan chuan tong yi shu yan jiu zhong xin
Imprint: Taibei : Guo li yi shu xue yuan chuan tong yi shu yan jiu zhong xin, 1990-
Description: v. ; 26 cm. Online resource.
Note: In Chinese.
NACSIS-CAT