Shi jie zong jiao zi liao – 世界宗敎资料

Journal Details
ISSN: 1000-4505
Title: Shi jie zong jiao zi liao
世界宗敎资料
Imprint: Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 1980-1994
Description: v. ; 26 cm. Online resource.
Note: In Chinese. Continued by: The religious cultures in the world, Shi jie zong jiao wen hua, 世界宗教文化 (Beijing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 1995-) ISSN : 1007-6255.
LoC . ZDB . NACSIS-CAT