Newsletter for research in Chinese studies – Han xue yan jiu tong xun – 漢學硏究通訊

Journal Details
ISSN: 0253-2875
Title: Newsletter for research in Chinese studies
Han xue yan jiu tong xun
漢學硏究通訊
Author: Han xue yan jiu zi liao ji fu wu zhong xin
Imprint: Taibei : Han xue yan jiu zi liao ji fu wu zhong xin, 1982-
Description: v. : ill. ; 27 cm. Online resource.
Note: In Chinese and English.
LoC . ZDB . NACSIS-CAT