Journal of Chinese philosophy and culture – Zhong guo zhe xue yu wen hua – 中國哲學與文化

Journal Details
Title: Journal of Chinese philosophy and culture
Zhong guo zhe xue yu wen hua
中國哲學與文化
Author: Chinese University of Hong Kong, Department of Philosophy
Chinese University of Hong Kong, Research Centre for Chinese Philosophy and Culture
Imprint: Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she [etc.], 2007-
Description: v. ; 23 cm. Online resource.
Note: In Chinese and English.
LoC . NACSIS-CAT