International sinology – Guo ji han xue – 国际汉学

Journal Details
Title: International sinology
Guo ji han xue
国际汉学
Author: Guo ji han xue bian wei hui
Imprint: Bei jing : Guo ji han xue bian wei hui, 1995-
Description: v. ; 21-24 cm. Online resource.
Note: In Chinese with some English.
LoC . ZDB . NACSIS-CAT