Hua xue – 華學

Journal Details
Title: Hua xue - Taiguo Hua qiao chong sheng da xue, Zhonghua wen hua yan jiu yuan, Qing hua da xue, Guo ji Han xue yan jiu suo, Zhongshan da xue, Zhonghua wen hua yan jiu zhong xin zhu ban
華學
Author: Taiguo Hua qiao chong sheng da xue, Zhonghua wen hua yan jiu yuan
Qing hua da xue (Beijing), Guo ji Han xue yan jiu suo
Zhongshan da xue (Guangzhou), Zhonghua wen hua yan jiu zhong xin
University of Hong Kong, Jao Tsung-I Petite Ecole
Imprint: Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she, 1995-
Description: v. : ill. ; 29 cm. Online resource.
Note: In Chinese.
LoC