Hua lin – 華林

Journal Details
Title: Hua lin
華林
Author: Shang hai long hua gu si
Bei jing da xue dong fang xue yan jiu yuan
Nan kai da xue dong fang wen hua yan jiu yuan [etc.]
Imprint: Bei jing : Zhong hua shu ju, 2001-
Description: v. : ill. ; 26 cm.
Note: In Chinese with tables of contents also in English.
LoC . NACSIS-CAT