Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica – Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan – 中央研究院歴史語言研究所集刊

Journal Details
ISSN: 1012-4195
Title: Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica
Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan
中央研究院歴史語言研究所集刊
Author: Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo
Imprint: Taibei : Li shi yu yan yan jiu suo, 1955-
Description: v. : ill. ; 26 cm. Online resource.
Note: In Chinese and English. Continues : Bulletin of the National Research Institute of History and Philology, Academia Sinica [etc.], Guo li zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan, 國立中央研究院暦史語言研究所集刊 (Taibei [etc.] : Li shi yu yan yan jiu suo [etc.], 1928-1954).
LoC . ZDB . NACSIS-CAT