Archive

Nāgārjuna: skt texts

Acintyastava, Bodhicittavivaraṇa, Lokātītastava, Mūlamadhyamakakārikās, Ratnāvalī, Vigrahavyāvartanī, Yuktiṣaṣṭikākārikās

TEI texts for SARIT

Caryāmelāpakapradīpa, , Manusmṛti, Nāradasmṛti, Aṣṭāṅgahṛdaya by Vāgbhaṭa, Brahmapurāṇa