Information management for Buddhist libraries – Fo jiao tu shu guan guan xun – 佛教圖書館館刊

  Journal Details
ISSN: 1026-7263
Title: Information management for Buddhist libraries
  Fo jiao tu shu guan guan xun
  佛教圖書館館刊
Author: Xiang guang ni zhong fo xue yuan, Tu shu guan
  Jia ye shan ji jin hui, Tu shu zi xun zhong xin
Imprint: Jiayi Xian : Xiang guang ni zhong fo xue yuan tu shu guan, 1995-
Note: In Chinese.
  LoC

 

 

Authors . Scholiast . Tabulae . Lexica . Repositorium
Indica et Buddhica  Littledene  Bay Road  Oxford  New Zealand
T +64 3 312 1699  contact@indica-et-buddhica.com

© Copyright 2005—18 Indica et Buddhica Publishers